Poziv za učešće na regionalnom treningu "Digitalne priče za transformaciju"

Udruženje Žene juga, uz podršku Ekumenske inicijative žena, organizuje regionalni trening "Digitalne priče za transformaciju", namenjen ženama predstavnicama ženskih organizacija iz regiona (Makedonija, Crna Gora, BIH, Kosovo i Srbija) svih uzrasta,nacionalnosti i veroispovesti.

Tokom četvorodnevnog treninga, učesnice će biti obučene i osnažene za upotrebu novih tehnologija i izraza u svrhu promovisanja kulture mira, tolerancije i suživota na balkanskim prostorima - kreiranjem digitalnih priča na temu "Moj uspeh" u kontekstu rodne socijalizacije, formiranja i razvoja ženskog/ih identiteta u uslovima rata i tranzicije a kroz prizmu graditeljki mira i direktnih učesnica u programima pomirenja i suočavanja sa prošlošću.

Jedan od rezultata treninga biće i participativni video,koji će nakon treninga, zajedno sa digitalnim pričama, učesnice i njihove organizacije promovisati u svojoj zajednici uz podršku Žena juga.

Projekat ima za cilj povećanje kapaciteta žena i njihovo ovladavanje novim tehnologijama,kao i umrežavanje ženskih organizacija iz regiona.

 

KO MOŽE DA SE PRIJAVI?

Na trening mogu da se prijave žene iz navedenih zemalja, bez obzira na uzrast, religijsku, nacionalnu i bilo koju drugu pripadnost, sa uvažavanjem i poštovanjem različitosti. Moguće je prijaviti do dve žene po organizaciji.

 

GDE I KADA?

Trening se realizuje u Pirotu, u periodu od 4.-7.4.2014. godine u prostorijama Ženske medijateke.

 

TROŠKOVI AKOMODACIJE?

Troškove smeštaja, ishrane i putni troškovi (prevoz autobusom ili vozom) pokrivaju organizatorke. Troškovi puta biće refundirani nakon dolaska učesnica na trening.

 

KAKO APLICIRATI?

Zainteresovane se mogu prijaviti popunjavanjem prijavnog formulara i njegovim slanjem na mejl zene.juga@gmail.com, sa naznakom "Prijava na trening Digitalne priče za transformaciju".

Rok za prijavu je 30.3.2014.godine do 23:59h.

Odabrane kandidatkinje biće kontaktirane mejlom 01.4.2014.godine, sa svim detaljima oko samog treninga.

Očekujemo vaše prijave!

 

Prijavni formular preuzmite ovde.

Here is the application form.