Edukacija

O nama

Udruženje „Žene juga“ je dobrovoljna, nevladina i neprofitna organizacija osnovana radi ostvarivanja ciljeva u oblasti zaštite ljudskih prava sa posebnim fokusom na ljudska prava žena i aspekte ostvarivanja rodne ravnopravnosti.

Pages