latest news

"Ja sam ta koja će nju ponovo da rodi"

Premijerno emitovanje reportaže "Ja sam ta koja će nju ponovo da rodi". Priča o hrabroj majci koja je po drugi put poklonila život ćerki Lani. Repotaža je nastala u okviru projekta "Žene su jake" koji podržava Rekonstrukcija ženski fond.

Tags: 

Radionica o reproduktivnom zdravlju Romkinja

U prostorijama Udruženja “Žene juga” održana je radionica u okviru projekta o zdravstvenoj zaštiti Romkinja koji realizje Zaštitik građana i Ženski romski centar Bibija. Radionicu su vodile Jablanka Tabaš i Ana Okanović ispred Zaštitnika građana i Anne Maria Ćuković ispred Ženskog Romskog centra Bibija. Svrha projekta je da doprinese unapređenju zdravstvenog statusa Romkinja kroz identifikaciju prepreka u pristupu i ostvarivanju adekvatne zdravstvene zaštite, sa fokusom na reproduktivno zdravlje. 

ASTRA E bilten i aktivnosti Udruženja "Žene juga"

 ASTRA E bilten br 48 obuhvata  su aktivnosti realizovane u Srbiji u cilju prevencije, suzbijanja i kažnjavanja trgovine ljudima u periodu april-jun 2016.godine. U ovom broju biltena objavljene su, između ostalog, i  završne aktivnosti projekta "Stop trgovini ženama" koji je realizovalo Udruženje "Žene juga" uz podršku Demokratske komisije Ambasade SAD-a u Beogradu.

http://www.astra.rs/wp-content/uploads/2016/07/ASTRA-E-bilten-broj-48.pdf

Prezentacija o značaju samopregleda dojki održana u Krupcu

U prostorijama Osnovne škole u Krupcu, dr Dušica Mijalković, onkolog internista održala je prezentaciju o važnosti samopregleda dojki i pregled zainteresovanih učesnica.  Do kraja godine  organizovaće se još četiri prezentacije o važnosti samopregleda dojki. Dve će biti organizovane u Pirotu, u prostorijama organizacije i po jedna u selima Temska i Izvor. Program realizuje Udruženje "Žene juga" uz podršku Rekonstrukcije ženski fond.

Žene juga na konferenciji kreativne ekonomije

Na Trećoj konferenciji kreativne ekonomije Udruženje "Žene juga" prezentovalo je svoje aktivnosti u oblasti podrške ženskom kreativnom preduzetništvu kroz brojne manifestacije. Skup je održan na Planinarskom domu 17. juna 2016.  u  organizaciji Društva ekonomista Beograda i Grupe za kreativnu ekonomiju. 

Pages