Bez nasilja molim

Kampanja u okviru 16 dana aktivizma sa ciljem povećanja svesti javnosti o seksualnom i rodno zasnovanom nasilju. Tokom projekta realizovane su edukacije o prepoznavanju I prevenciji nasilja, ulične I medijske akcije sa ciljem podizanja svesti javnosti o nasilju I okrugli sto sa istom temom. U ove aktivnosti bilo je uključeno više od 200 ljudi.

Donatori: UNDP, Ministartsvo rada I socijalne politike – Uprava za rodnu ravnopravnost.

                      

Performance for Without violence, please
2010