Ulične akcije "Stop trgovini ženama"

Ulične akcije kao aktivnost projekta "Stop trgovini ženama" biće realizovane u opštinama Pirotskog okruga:

Dimitrovgrad petak 19.februar 2016.

Bela Palanka petak 19.februara 2016.

Pirot subota 20. februar 2016.

Babušnica ponedeljak 22. februar 2016.

Akcije će trajati od 10 do 12h kada će grupa vršnjačkih edukatora, učenika srednjih škola uz podršku profesora

građanskog vaspitanja i predstavnica Udruženja "Žene juga" postaviti promotivni pano za postavljanje

poruka i prezentovati štapani materijal koii se odnosi na prevenciju problema trgovine ljudima.