Konkurs za kratku priču i umetnički rad "Zaustavite moderno ropstvo"

Tema konkursa odabrana je  u okviru projekta "Stop trgovini ženama" koji realizuje Udruženje "Žene juga" u periodu od oktobra 2015. do juna 2016.godine, uz podršku Demokratske komisije Ambasade SAD-a u Srbiji.

Uslovi za učešće na literarnom konkursu:

-autori treba da budu učenici srednjih škola Pirotskog okruga

-rad mora biti napisan na srpskom jeziku, ćiriliciom,

-rad mora biti originalan i neobjavljivan ranije

-rad se pod šifrom u zatvorenoj koverti uz kovertu za razrešenjem šifre, dostavlja psihološko pedagoškoj službi škole

-u posebnoj koverti dostavlja se šifra sa podacima autora (ime prezime, adresa, razred, e-mail i broj telefona)

-jedan učenik može učestvovati sa jednim radom

-prozni rad mora biti kucan fontom Times new roman veličina slova 12 i ne treba biti duži od dve strane

 

Uslovi za učešće na konkursu za umetnički rad:

-autori treba da budu učenici srednjih škola Pirotskog okruga

-umetnički radovi mogu biti izvedeni u svim slikarskim, crtačkim, grafičkim i vajarskim tehnikama. Može se konkurisati i sa dizajnerskim i fotografskim rešenjem o datoj temi.

-dvodimenzionalni radovi ne treba da budu veći od formata 50x70 cm

-predlozi tehnika za izradu radova: olovka, tuš, ugljen (štapići i ugljen u olovci), pasteli, flomasteri, akvarel, tempere, gvaš, akrilik, kolaž. linorez, glina..

-likovne tehnike mogu i da se kombinuju.

-rad se pod šifrom u zatvorenoj koverti uz kovertu za razrešenjem šifre, dostavlja psihološko pedagoškoj službi škole

-u posebnoj koverti dostavlja se šifra sa podacima autora (ime prezime, adresa, razred, e-mail i broj telefona)

-jedan učenik može učestvovati sa jednim radom

 

Rok za dostavljanje radova je 8.mart 2016.godine.

Za najbolja tri rada u obe kategorije, prema odluci žirija, obezbeđene su nagrade.

Žiri čine profesori književnosti i akademski slikari.

Rezultati konkursa naslovi priča i radova , koji su po odluci žirija, svrstani u uži izbor i imena autora biće objavljeni u štampanoj publikaciji i objavljeni na sajtu Žena juga.

Imena dobitnika nagrada žiri će saopštiti na izložbi koja će biti organizovana  u Muzeju Ponišavlja, u aprilu 2016.godine.