Ulična akcija "Stop trgovini ženama" u Babušnici

Ulična akcija "Stop trgovini ženama" organizovana je 22. februara 2016. u Babušnici. Akciju su održale vršnjačke edukatorke iz Gimnazije "Vuk Karadžić" uz podršku profesorka građanskog vaspitanja Nikole Đurića, i predstavnice orgaizacije "Žene juga" koje realizuju istoimeni projekat. Tokom dvočasovne akcije na ulazu u zelenu pijacu brojni meštani zastajali su da pogledaju pano koji su uradile vršnjačke eduaktorke o temi trgvine ženama, isisivali su poruke i razgovarali  o globalnom problemu trgovine ljudima i prevenciji istog.