Izložba Zaustavite moderno ropstvo !

Udruženje Žene juga uz podršku Demokratske komisije američke ambasade u Beogradu u periodu od oktobra 2015. do juna 2016. godine realizuje projekat „Stop trgovini ženama“. Projekat je namenjen mladima i opštoj populaciji sa ciljem smanjenja rizika od ulaženja u lanac trgovine ljudima. Jedna od aktivnosti projekta bio je Konkurs za najbolji literarni i likovni rad o temi „Stop trgovini ženama“ . Na izložbi će biti predstavljeni radovi svih učesnika a autorima tri najbolja rad u obe kategorije biće uručene nagrade.