Žene juga u susret ženama na selu

Predsednica Udruženja "Žene juga", Marija Penčić, potpisala je  Sporazum o saradnji sa predsednicama udruženja seoskih žena, Maricom Radovanović UG  "Izvorsko zrno", Blagojkom Lilić UG "Temštanke" i Brankicom Kostić UG "Klok". Ovim sporazumom udruženjima žena u selima Izvor, Temska i Krupac predata je na upotrebu  računarska oprema koju je Udruženju "Žene juga" donirala Kompanija Tigar Tyres.