ASTRA E bilten i aktivnosti Udruženja "Žene juga"

 ASTRA E bilten br 48 obuhvata  su aktivnosti realizovane u Srbiji u cilju prevencije, suzbijanja i kažnjavanja trgovine ljudima u periodu april-jun 2016.godine. U ovom broju biltena objavljene su, između ostalog, i  završne aktivnosti projekta "Stop trgovini ženama" koji je realizovalo Udruženje "Žene juga" uz podršku Demokratske komisije Ambasade SAD-a u Beogradu.

http://www.astra.rs/wp-content/uploads/2016/07/ASTRA-E-bilten-broj-48.pdf