Radionica o reproduktivnom zdravlju Romkinja

U prostorijama Udruženja “Žene juga” održana je radionica u okviru projekta o zdravstvenoj zaštiti Romkinja koji realizje Zaštitik građana i Ženski romski centar Bibija. Radionicu su vodile Jablanka Tabaš i Ana Okanović ispred Zaštitnika građana i Anne Maria Ćuković ispred Ženskog Romskog centra Bibija. Svrha projekta je da doprinese unapređenju zdravstvenog statusa Romkinja kroz identifikaciju prepreka u pristupu i ostvarivanju adekvatne zdravstvene zaštite, sa fokusom na reproduktivno zdravlje. 
Pored predstavnica Udruženja Romkinja “Ternipe”, Udruženja “Romkinje sa sela” i Udruženja Romkinja iz Babušnice radionicii su prisustvovale predstavnice Udruženja “Žene juga”