Mladi i reproduktivno zdravlje

Udruženje "Žene juga" u narednom periodu realizovaće aktivnosti u oblasti reproduktivnog zdravlja. U tom cilju u prostorijama udruženja, organizovano je okupljanje  su vršnjačkih timovi srednjih škola i dogovorena saradnja. Radionice će održati dr Miroslava Jovanović, ginekološkinja i dr Mirjana Stanković Đorđević, specijalistkinja razvojne psihologije. Na ovaj način učenice srednjih škola biće upoznate sa reproduktivnim pravima žena kao i rizikom od zloupotrebe istih. Stečena znanja učenice će preneti svojim vršnjacima. Navedene aktivnosti deo su projekta "Žene su jake" koji podržava Rekonstrukcija ženski fond.