Radionice o reproduktivnom zdravlju

U prostorijama Udruženja "Žene juga" učenicama srednjih škola radionice o reproduktivnom zdravlju održale su dr Miroslava Jovanović, ginekološkinja i dr Mirjana Stanković Đorđević, specijalistkinja razvojne psihologije. Na ovaj način učenice su upoznate sa reproduktivnim pravima žena kao i rizikom od zloupotrebe istih. Stečena znanja učenice će u saradnji sa profesorima građanskog vaspitanja preneti svojim vršnjacima. Navedene aktivnosti deo su projekta "Žene su jake" koji podržava Rekonstrukcija ženski fond.