Seoske žene – neiskorišćeni potencijal

Projekat namenjen istraživanju stanja i potreba seoskih žena na uzorku od 100 žena iz pet najvećih sela pirotskog okruga. Aktivnosti su uključile više od 130 žena iz ranjivih grupa, a rezultat projektaje formirana baza podataka i istraživanje o radno sposobnim nezaposlenim ženama iz sela pirotskog okruga.

Donatori: UNDP, Ministarstvo rada zapošljavanja i socijalne politike.

            

Partneri: Društvo za zaštitu prirode Stara planina

2009 to 2010