Ravnopravni u informisanju

Javno zagovaranje sa ciljem uvođenja novih programa na lokalnim medijima namenjenih osobama sa invaliditetom. Projekat je uključio predstavnike/ce udruženja osoba sa invaliditetom, lokalnih samouprava, medija I političkih subjekata iz četiri opštine pirotskog okruga. Rezultat projekta je potpisan Memorandum sa opštinama Babušnica, Bela Palanka I Dimitrovgrad o izdvajanju budžetskih sredstava za programe namenjene osobama sa invaliditetom u medijima.

Donatori:

       

Partneri: Udruženje osoba sa hendikepom Feniks.

2010 to 2011