Pirot po meri žena

Projekat javnog zagovaranja Pirot po meri žena za cilj ima donošenje Odluke o izradi akcionog plana za žene Pirota, kojim će biti definisane aktivnosti sa ciljem unapređenja položaja žena na lokalu, nosioci aktivnosti i neophodna sredstva.

Donatori:

      

 

 

 

Tags: 
2013 to 2014