Poziv na trening u okviru projekta "Podizanje kapaciteta pirotskih organizacija za rodne politike"

Жене југа позивају Вас да се пријавите за обуку о писању пројеката у области родне

равноправности за међуграничне и фондове ЕУ. Радионице ће бити реализоване у Пироту

од 1. до 15. децембра, а водиће их Татјана Обрадовић Тошић из Мена групе.

Пројекат „Подизање капацитета пиротских организација за родне политике“ односи се на

едукацију чланова/чланица организација које се баве проблемима сеоског становништва,

мањина, особа са инвалидитетом и жена о основним принципима родне равноправности

и писању пројеката.

Пројекат реализује Удружење Жене југа, уз финансијску подршку Општине Пирот.

Право учешћа на радионицама имају чланови/це организација са подручја пиротске

општине које се баве претходно наведеним темама. За обуку могу да се пријаве један

до два члана/чланице по организацији. Пријављивање траје до среде, 26. новембра.

Пројектни тим ће на основу упитника одабрати десеторо полазника/ца и обавестити их о

детаљима обуке најкасније до 28. новембра.

Преузмите формулар овде.