Žene Kosova putevima mira

U Prištini su od 15-19. maja realizovane radionice u okviru Projekta “Žene Kosova putevima mira”.  Projekat realizuje udruženje “Žene juga” u partnerstvu sa organizacijom “Artpolis” iz Prištine. Digitalne priče i intervjui sa ženama uobličeni su u participativni video koji će biti emitovan u gradovima učesnicima projekta, Pirotu i Prištini kao i na Ženskim festivalima. Projekat realizovan uz podršku Ekumenske inicijative žena iz Omiša (Hrvatska).
Tags: