Rekonstrukcija Ženski fond podržava Žensku medijateku

Rekonstrukcija Ženski fond u okviru Programa Podrška ženskim incijativama dodelila grant udruženju “Žene juga” za Projekat “Ženska medijateka” za period jul-oktobar 2015.god.Ženska medijateka podrazumeva podršku daljem radu i unapređenju Ženske medijateke u Pirotu u kojoj je sakupljeno i izloženo blizu 2500 pisanih, audio i video radova o ženskim pitanjima u zemlji i svetu. Cilj projekta je promocija ženskog delovanja, edukacija žena o važnim pitanjima i širenje znanja koje su članice Žena juga stekle tokom Ženskih studija i na drugim seminarima, kursevima i edukacijama vezanim za žensko pitanje. Ciljna grupa su žene sa područja jugoistoka Srbije, sa posebnim fokusom na mlade žene, studentkinje i aktivistkinje.