Prijava za trening u okviru projekta "Podizanje kapaciteta pirotskih organizacija za rodne politike"

Poštovani/a,
Žene juga pozivaju Vas da se prijavite za obuku o rukovođenju nevladinom organizacijom i projektima. Radionice će biti realizovane u Pirotu od 25. do 28. septembra, a vodiće ih Tatjana Obradović Tošić iz Mena grupe.  

Projekat „Podizanje kapaciteta pirotskih organizacija za rodne politike“ odnosi se na edukaciju članova/članica organizacija koje se bave problemima seoskog stanovništva, manjina, osoba sa invaliditetom i žena o osnovnim principima rodne ravnopravnosti u organizacionoj kulturi, kao i ovladavanje novim veštinama iz oblasti upravljanja projektima i organizovanja poslova u organizacijama civilnog društva, kao i nadogradnju znanja  u pisanju predloga projekata za evropske fondove.

Projekat realizuje Udruženje Žene juga, uz finansijsku podršku Opštine Pirot.

Pravo učešća na radionicama imaju članovi/ce organizacija sa područja pirotske opštine koje se bave prethodno navedenim temama. Za obuku mogu da se prijave jedan do dva člana/članice po organizaciji. Prijavljivanje traje do četvrtka 10. septembra. Projektni tim će na osnovu upitnika odabrati desetoro polaznika/ca i obavestiti ih o detaljima obuke najkasnije do 15.septembra.

Link za formular ovde.