Projekat "Stop trgovini ženama"

Udruženje "Žene juga" uz podršku Demokratske komisije Ambasade SAD-a u Srbiji, u periodu od oktobra 2015. do juna 2016. godine realizuje projekat "Stop trgovini ženama". Projekat je namenjen mladima i opštoj populaciji sa ciljem smanjenja rizika od ulaženja u lanac trgovine ljudima. U saradnji sa Astra Antitraffickin Action Beograd i ekspertima Policijske uprave u Pirotu oformiće se Vršnjački tim za borbu protiv trgovine ljudima sastavljen od učenica srednjih škola u Okrugu. One će ovladati tehnikama prevencije trgovine ljudia i stečena znanja putem edukativnih časova preneti svojim vršnjakinjama/vršnjacima u školama uz mentorsku podršku profesora građanskog vaspitanja.

U okviru projekta biće odštampana bršura za srednjoškolce, organizovane i ulične akcije u vreme pijačnih dana u opštinama okruga, konkurs za najbolji literarni i likovni rad  održanak javna tribina na kojoj će govoriti struččnjaci iz relevantnih institucija i organizacija.