Biblioterapija u Ženskoj medijateci

U prostorijama Ženske medijateke Udruženja "Žene juga, 13. novembra, bibliotekarke Narcisa Aleksić i Marija Šarović predstavile su projekat Kutak za biblioterapiju.

Tokom večeri predstavljena je i izložba takozvane help self literature. Biblitekarke su predstavile učesnicama, prema njihovim ličnim afinitetima, i literaturu koja se odnosi na različite hobije (baštovanstvo, kulinarstvo, ples, sport...) u kojima mogu da se pronađu a koja će im pomoći da se rasterete ili skrenu misli sa svojih problema. Osnovni cilj biblioterapeuta je da svakog korisnika poveže sa "pravom" knjigom.