Ženska infoteka

Ženska infoteka radi u okviru Ženske medijateke, sa ciljem ubuke žena iz marginalizovanih grupa za rad na računaru. U projektu učestvuje dvanaest žena iz pet lokalnih udruženja: udruženja seoskih žena Temštanka i Zlatne ruke Stare planine, Udruženja Romkinja sa sela, udruženja Romkinja Ternipe i udruženja Žene juga.

Donatori:

         

Tags: 
2013 to 2014