Projekcija digitalnih priča

U medijateci udruženja Žene juga 16.jula  održana je  projekcija digitalnih priča „Žene Kosova putevima mira“.
Digitalne priče rezultat su Projekta “Žene Kosova putevima mira” koje je udruženje “Žene juga” realizovalo u partnerstvu sa organizacijom “Artpolis” iz Prištine, uz finansijsku podršku Ekumenske inicijative žena iz Omiša (Hrvatska).

Druženje u Ženskoj medijateci

U Ženskoj medijateci udruženja „Žene juga“ u subotu 27.juna  sa partnerskom organizacijom "Ternipe" organizovano je druženje gde smo između ostalog predstavile šestomesečne projektne aktivnosti i dogovorile dalji plan rada. Pored toga Marija Penčić potpredsednica udruženja i novinarka prezentovala je rezultate sa medijskog putovanja u EU koje je finansirala Delegacija Evropske komisije u Srbiji i British Council.

Žene juga i Zidarke

Predstavnice udruženja “Žene juga”, Gordana Simonović Veljković, Marija Penčić i Snežana Manić održale predavanje u Galeriji Matrijaršije u Zemunu 13. juna. Predavanje je deo Projekta “Žene u graditeljstvu” koji realizuje neformalna grupa Zidarke i kao polaznu tačku postavlja problem stereotipne podele poslova na “muške” i “ženske” koja doprinosi opstanku rodnih kategorija žene kao slabijeg pola i muškarca za koga su rezervisani fizički poslovi.Projekat podržala Rekonstrukcija Ženski Fond u okviru programa podrške mladim ženama Ogledalo.
Tags: 

Žene Kosova putevima mira

U Prištini su od 15-19. maja realizovane radionice u okviru Projekta “Žene Kosova putevima mira”.  Projekat realizuje udruženje “Žene juga” u partnerstvu sa organizacijom “Artpolis” iz Prištine. Digitalne priče i intervjui sa ženama uobličeni su u participativni video koji će biti emitovan u gradovima učesnicima projekta, Pirotu i Prištini kao i na Ženskim festivalima. Projekat realizovan uz podršku Ekumenske inicijative žena iz Omiša (Hrvatska).
Tags: 

Akcija "I ja sam za mir"

Udruženje “Žene juga” i partnerska organizacije “Ternipe” obeležili su 24. maj – Međunarodni dan ženskih akcija za mir i razoružanje, tema je bila “I ja sam za mir”. Pisanje poruka pomogao saradnik Andrej Jovanović.Mirjana Gmitrović Todić montirala je i video spot o akciji.
Tags: 

Predlozi Žena juga za Strategiju održivog razvoja

Predstavnice udruženja “Žene juga” Gordana Simonović Veljković i Biljana Marinkov u aprilu i maju učestvovale u izradi Nacrta strategije održivog razvoja Opštine Pirot 2015-2020. Učešće je bilo u radnim grupama za izradu Strategije u oblastima privrednog i društvenog razvoja i tom prilikom su predloženi projekti u skladu sa strateškim pravcima udruženja.

Nacrt Strategije održivog razvoja opštine Pirot 2015-2020 sadrži predloge udruženja Žene juga u oblasti privrednih i društvenih delatnosti:

Uspešno sprovodjenje Rezolucije 1325

U organizaciji udruženja “Dea Dia”, 31.marta u Beogradu održana fokus grupa Organizacija civilnog društva o sprovođenju Rezolucije 1325. Učestvovale su predstavnice iz Beograda, Kovačice, Prijepolja, Leskovca i Pirota (Udruženje “Žene juga”- Gordana Simonović Veljković). Doneti zaključci i preporuke i ocenjeno da su najuspešnije akcije u sprovođenju Rezolucije 1325 SB UN preduzete od strane lokalnih ženskih organizacija u saradnji sa lokalnim institucijama.

Pages

Subscribe to Žene juga RSS