Održan prvi sastanak povodom izrade Lokalnog akcionog plana za unapređenje položaja žena

Sastanak povodom izrade nacrta Lokalnog akcionog plana za unapređenje položaja žena Pirota i rodne ravnopravnosti održan je 22.4.2014. godine u Ženskoj medijateci.

Sastanku su prisustvovale predstavnice lokalnih institucija i organizacija koje će aktivno učestvovati u procesu kreiranja AP: Slavica Stanisavljević, Marija Vasić, Nadica Adamović, Ljiljana Petković, Radmila Nešić, Dušica Đorđević, Gordana Simonović Veljković i Ivana Vučković, koje su u svom dosadašnjem radu značajno doprinele unapređenju položaja žena na lokalnom nivou.  

Odluka o pristupanju izradi Akcionog plana za unapređenje položaja žena i rodne ravnopravnosti

U petak, 7.marta 2014. godine, na inicijativu Udruženja Žene juga, Skupština opštine Pirot je na redovnoj sednici donela Odluku o pristupanju izradi Akcionog plana za unapređenje položaja žena i rodne ravnopravnost na teritoriji opštine Pirot. Tokom same sednice, predstavnica Udruženja obratila se odbornicima SO Pirot i predstavila inicijativu Udruženja za donošenje odluke, istovremeno ukazujući na potrebe i značaj donošenja iste.

Odlukom je izrada Akcionog plana poverena Udruženju Žene juga,

Sastanak i priprema koncepta za izradu Akcionog plana za unapređenje položaja žena i rodnu ravnopravnost

U utorak, 22. aprila u prostorijama udruženja održaće se preliminarni sastanak predstavnica lokalnih udruženja građana koja rade sa ženama, predstavnica Opštinske komisije za rodnu ravnopravnost i institucija (pre svega iz oblasti socijalne zaštite i zdravlja), povodom izrade koncepta, preliminarne analize situacije i razmene iskustva u oblasti potreba, problema i mogućnosti unapređenja položaja žena na teritoriji opštine Pirot.

Subscribe to RSS - pirot po meri žena