Participativni video "Žene koje brda premeštaju"

Na linku koji sledi možete pogledati film/participativni video Žene koje brda premeštaju.

Film je nastao tokom projekta Digitalne priče za transformaciju, koji su žene juga realizovale u martu i aprilu tekuće godine,na četvorodnevnoj mulimedijalnoj radionici digitalnih priča. Film prati rad na ličnim pričama žena predstavnica ženskih organizacija iz Srbije i BiH, koje prikazuju različite ženske identitete formirane u kontekstu rata, tranzicije i patrijarhalne rodne socijalizacije devojčica, devojaka i žena, koje u svom svakodnevnom životu - brda premeštaju.

Donatori: Rekonstrukcija ženski fond i Ekumenska inicijativa žena.

 

 

Tags: 
2014
Video: 
Autorka: Gordana Simonović Veljković. Snimatelji: Bojan Đorđević i Milan Petrović